Regelement

Om het spelen voor iedereen leuk te houden gelden er bij ons in de speeltuin een aantal regels, een ieder dient zich hier aan te houden! Bij het niet naleven van de regels kan men uit de speeltuin gezet worden!

De regels

 • Toegang voor kinderen t/m 2 jaar is gratis, mits onder begeleiding van een ouder/voogd. Anders wordt er gewoon entree gerekent.  Ook als de begeleider  jonger is dan 16 zullen wij entree vragen voor het kind.
 • Voor kinderen ouder dan 2 jaar wordt entree gerekend (entree per dag)
 • Bij tempraturen van 27 graden of hoger blijft de speeltuin gesloten.
 • Het kan voorkomen dat de speeltuin op vooraf aangegeven dagen is gesloten, houd hier rekening mee, check onze site regelmatig. Let op:Oneven weken zaterdags geopend, even weken zaterdags geloten.
 • Als de speeltuin gesloten is kan deze wel afgehuurd worden voor (familie)feestje.
 • Fietsen dienen op een ordelijke manier buiten het hek geparkeerd te worden.
 • Het is verboden om met zand/stenen of andere voorwerpen te gooien.
 • Voetballen en frisbees etc. zijn niet toegestaan, binnen de speeltuin.
 • 1 persoon per keer op de trampoline,(bij drukte max. 5 minuten)
 • Het is niet toegestaan om met schoenen de trampoline te betreden!
 • Geen grof of vernederend taal gebruik!
 • Het is niet toegestaan om in het verenigings gebouwtje te roken.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden. Let op: vanaf 2016 moeten ook wij gescheiden afval inzamelen, dus graag uw afval in de juiste bakken deponeren!
 • Men dient ten alle tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen! zo niet dan kan men verwijderd worden uit de speeltuin voor die dag of zelfs een langer periode.
 • Hond mee? Oké.. maar wel aangelijnd op het terras. Waterbak aanwezig.
 • De speeltuin stelt zich niet aansprakelijk voor vernieling of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Bij vernieling van speeltuin eigendommen of vandalisme in de speeltuin zullen wij de ouders/voogd aansprakelijk stellen. Eventuele stopzetting abonement van onze kant is hier dan mogelijk.
 • Water drinken  ja dat mag, wij verstrekken 1 beker water per kind per middag, daarna vragen wij 0.05 cent per beker water, ook het vullen van zelf meegebrachte flesjes valt hieronder.

De vrijwilligers zijn te allen tijde bevoegd om per situatie in te grijpen! Ook al zijn ouders aanwezig!